Aktualności

nasze bieżące aktualności

Rekrutacja (zakończona)

Kategorie: Aktualności

Dyrekcja SPZTUiW poszukuje:

 • Psychologa/psychoterapeuty/specjalisty psychoterapii lub terapii uzależnień (może być w trakcie szkolenia)

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Realizacja świadczeń z zakresu psychoterapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz zachowań zmieniających nastrój, członków rodzin osób uzależnionych (w tym osób tzw. współuzależnionych oraz DDA i DDDR),

 • Praca indywidualna oraz grupowa w ramach przychodni i oddziału dziennego terapii uzależnień,

 • Prowadzenie dokumentacji medycznej.

Wymagania:

 • certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub terapii uzależnień LUB

 • status osoby biorącej udział w szkoleniu z zakresu psychoterapii uzależnień lub terapii uzależnień LUB

 • wykształcenie wyższe z zakresu psychologii, socjologii, pielęgniarstwa, położnictwa, pedagogiki, resocjalizacji, zdrowia publicznego i gotowość do podjęcia szkolenia w przypadku nie posiadania certyfikatu z zakresu psychoterapii uzależnień LUB

 • certyfikat psychoterapeuty LUB

 • status osoby biorącej udział w całościowym 4-letnim szkoleniu w zakresie psychoterapii akredytowanej przez PTP,

 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej i/lub warsztatów i treningów o charakterze terapeutycznym,

 • mile widziane znajomość tematyki przemocy, uzależnień i innych zagadnień zbliżonych tematycznie,

 • dyspozycyjność do pracy w różnych godzinach zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Oferujemy

 • elastyczność w zakresie formy zatrudnienia (umowa zlecenie/B2B/umowa o pracę),

 • rynkowe wynagrodzenie,

 • pełne wdrożenie i wsparcie doświadczonego personelu,

 • pracę w instytucji o potwierdzonych sukcesach terapeutycznych,

 • wsparcie w przypadku podjęcia przez kandydata szkolenia certyfikacyjnego,

 • wszystkie materiały niezbędne do pracy.

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Zakładu przy Alei Młodych 16 w Siemianowicach Śląskich lub drogą elektroniczną pod adresem kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl