Ogłoszenia

Data
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
Tytuł/załącznikiOperacje
13.05.
2019r
29.05.
2019r
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU
TERAPII UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
W SIEMIANOWICACH
ŚLĄSKICH
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
Ostatnio modyfikowano: 13.05.2019r. , 19:28
Przez: Krzysztof Pastuszka