Ogłoszenia

Data
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułOperacje/załączniki
27.06.
2019r
N/DWynik postępowania
przetargowego
„Rozbudowa i przebudowa budynku SPZTUiW w
Siemianowicach Śląskich
Informacja o wyniku postępowania
29.05.
2019r
Informacja z otwarcia
ofert
Informacja z otwarcia ofert oraz
oświadczenie o przynależności/braku
przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (PDF) (wer. edytowalna).
13.05.
2019r
29.05.
2019r
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU
TERAPII UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
W SIEMIANOWICACH
ŚLĄSKICH
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
Ostatnio modyfikowano: 27.07.2019r. , 22:32
Przez: Krzysztof Pastuszka