Zespół

Poznaj naszych terapeutów:Lech Cierpioł

Lech Cierpioł

 • Dyrektor Zakładu
 • Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (certyfikat PARPA nr 200)
 • psycholog
 • Prezes stowarzyszenia „Trzeźwe Siemianowice”
 • wykładowca w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień (Fundacja Błękitny Krzyż)
 • uczestnik i wykładowca Programu Fundacji „Instytut Twórczej Integracji” (współpraca z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu

więcej

Kariera zawodowa:

 • 1978 – 1980 – pracownik socjalny, psychiatria Siemianowice Śląskie;
 • 1980 – 1981 – Kierownik Ośrodka Opiekuna Społecznego w Dziale Służb Społecznych ZOZ – u Siemianowice Śląskie;
 • 1980 – 1983 – Wykładowca psychiatrii w Policealnych Studium Medycznym, Wydział Pracowników Socjalnych w Katowicach;
 • 1981 – 1987 – pracownik socjalny psychiatrii i Poradni Odwykowej w Siemianowicach Śląskich;
 • 1987 – 2000 – Kierownik Obwodowej Poradni Odwykowej, psycholog, tamże;
 • 2000 – nadal Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich;
 • 1999 – 2003 Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, Oddział Śląski w Bytomiu;
 • 2003 – luty 2009 – Prezes Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, Oddział Śląski w Bytomiu, Kierownik Niepublicznej Poradni Zdrowia Psychicznego;
 • 2012- 2013 – Członek Rady Programowej projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu szkoleniowego na temat zagrożeń związanych z hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi” Instytutu Twórczej Integracji w Sosnowcu wraz z Wyższą Uczelnią „HUMANITAS” tamże;
 • 2017 – nadal – Dyrektor projektu „Klub MP4” – oferty dla młodzieży finansowanego przez Urząd Marszałkowski w nowym, dodatkowym lokalu SPZTUiW przy ulicy Klonowej 1E w Siemianowicach Ślaskich;
 • 1.04.2019 – powołany przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, Pana Rafała Piecha na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich do 31.03.2025r. (do emerytury).

Status rodzinny:

wdowiec od 2020r, syn Przemysław, synowa Karolina, wnuki: Piotr, Mateusz, Jakub, pies Pluto.

Hobby:

Matterhorn, 4478m.n.p.m.
Krzysztof Pastuszka

Krzysztof Pastuszka

 • Zastępca Dyrektora Zakładu
 • psycholog
 • Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (certyfikat nr 1885)

więcej

 • W 2010r ukończyłem Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • W 2011 roku ukończyłem szkolenie w zakresie podstaw diagnostyki neuropsychologicznej w Ośrodku Terapii i Psychoedukacji „Kompas” w Będzinie.
 • W 2017 roku uzyskałem tytuł Certyfikowanego Specjalisty Psychoterapii Uzależnień PARPA

W Zakładzie prowadzę lub współprowadzę grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin, pracuję także na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień oraz prowadzę psychoterapię indywidualną.

Opiekuję się zakładowymi: stroną internetową i stronami w mediach społecznościowych, odpisuję też na Wasze maile.
Piotr Woźnica „Carter”

Piotr Woźnica „Carter”

 • Kierownik Administracyjny Zakładu
 • Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień
 • magister inżynier chemii
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień ze Stalowej Woli

więcej

Kariera zawodowa:

 • W 2005 r. otrzymałem certyfikat instruktora terapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;
 • W Zakładzie od 2001 r. jako instruktor terapii uzależnień;
 • W firmie pełnię również funkcję kasjera i Kierownika Administracyjnego Zakładu.
 • Skarbnik Stowarzyszenia Trzeźwe Siemianowice.

Status rodzinny:
żonatyEwa Kuczyńska

Ewa Kuczyńska

 • psycholog
 • Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (certyfikat nr 155)
 • biegły sądowy

więcej

Kariera zawodowa:

 • Pracuję zawodowo od 30 lat, z czego 5 lat przepracowałam jako kurator zawodowy Sądu Rodzinnego w Będzinie,
 • Od 1989 r. w lecznictwie uzależnień – Ośrodek Leczenia Odwykowego w Katowicach Szopienicach,
 • Od 1996 r. – poradnia, przekształcona z czasem w Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich. Prowadzę terapię grupową uzależnień, w tym uzależnienia od nikotyny, terapię współuzależnienia, psychoterapię indywidualną i rodzinną, również nerwic, depresji i in. zaburzeń. Wraz z przyjaciółmi z Zespołu Terapeutycznego realizuję treningi umiejętności psychologicznych w oparciu o programy autorskie (np. trening radzenia sobie ze złością „Czy złość przeszkadza Ci w życiu?”, treningi porozumiewania się, jak „Akademia – nie tylko – dla rodziców”, „Porozumienie bez przemocy” wg metody Marshalla Rozenberga, trening asertywności, trening postrzegania wielo zmysłowego, łączony z plenerami malarskimi itp.), tworzę programy terapeutyczne. Organizuję wyjazdowe obozy terapeutyczne dla kobiet, korzystających z terapii współuzależnienia, które pragną wzmocnić siebie, poprawić relacje z sobą i innymi ludźmi, żyć bardziej twórczo i radośnie.
 • Dbam o standardy mojej pracy terapeutycznej, dlatego poddaję ją superwizji – superwizor: mgr Leszek Sagadyn, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, trener – rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Psychologii Zdrowia oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • W 2010 r. odbyłam terapię własną u Pana Krzysztofa Klajsa – Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi – którego podejście terapeutyczne, akcentujące zasoby i możliwości Klienta jest mi bardzo bliskie.
 • Pełniłam obowiązki Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich.
 • Jako biegły sądowy sporządzam opinie o stopniu uzależnienia w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
 • Współpracuję stale ze stowarzyszeniami trzeźwościowymi: aktualnie Bytomskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich K.A. „Odrodzenie” w Bytomiu.
 • Prowadzę własne przedsiębiorstwo pod nazwą „MANDALA” Ewa Kuczyńska, w ramach którego świadczę usługi psychologiczne oraz opracowuję Indywidualne Programy Rehabilitacji na potrzeby zakładów pracy chronionej.

Status rodzinny:
Jestem mężatką (mąż Jan Kuczyński – ekonomista, pisarz), mamą dwóch dorosłych synów.

Hobby:
Amatorsko maluję, filcuję, uprawiam jogę oraz nordic- walking.
Katarzyna Wcisło

Katarzyna Wcisło

 • psycholog
 • Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (nr certyfikatu – 493)
 • Biegły sądowy

więcej


W Zakładzie Terapii pracuję od 2001 roku, zajmuję się psychoterapią osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA i DDDR. Prowadzę treningi terapeutyczne.
Prywatnie jestem mężatką, mam trzech synów i córkę;
Lubię poezję, sama trochę piszę, ;
Najbardziej lubię spędzać czas w górach, wędrując.Mariusz Nowak

Mariusz Nowak

 • Psycholog
 • Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień (certyfikat nr 303)

więcej

Kariera zawodowa:

 • W 2009 r., ukończyłem Studium Umiejętności Psychologicznych oraz Studium Psychoterapii Uzależnień przy PTPU Czarny Bór.
 • 09.12.2010 r., zdałem egzamin i uzyskałem certyfikat instruktora terapii uzależnień.
 • w 2016r. odyłem szkolenie i uzyskałem uprawnienia do realizacji programu wczsesnej interwencji pn. „Fred goes net”.

W firmie pracuję z osobami uzależnionymi oraz DDA/DDDR. Współprowadzę grupy terapeutyczne-edukacyjną, I stopnia dla osób uzależnionych, jak również spotkania społeczności, grupę „Dalszego zdrowienia” oraz grupę rozwoju osobistego dla hazardzistów, a także grupę edukacyją i pogłebioną dla DDA/DDDR.

Ewa Woźnica „Woźniczyna”

Ewa Woźnica „Woźniczyna”

 • Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (2005r.)
 • mgr biologii
 • studia podyplomowe: pedagogika ( z kwalifikacjami oligofrenopedagoga)
 • mediator sądowy w sprawach rodzinnych oraz w postępowaniu w sprawach nieletnich

więcej

  • absolwentka Studium Umiejętności Psychologicznych w Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie
  • absolwentka I-wszego i II-giego stopnia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytutu Psychologii Zdrowia
  • od 2008 r realizator programu PBP Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (obecnie Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  • członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Stalowej Woli
  • ukończone kursy arteterapii oraz pracy z osobami z afazją i zaburzeniami mowy

W Zakładzie pracuję od 2001r. Prowadzę zajęcia dla rodzin osób uzależnionych – grupę edukacyjną, grupę warsztatową umiejętności społecznych oraz warsztaty z zakresu komunikacji (treningi zachowań asertywnych, „Akademia (nie tylko) dla Rodziców”, Porozumienie Bez Przemocy metodą Marshalla Rosenberga, letnie laboratoria ). Wspieram w zakresie prawnym, socjalnym i emocjonalnym pacjentów doznających przemocy w rodzinie.
Beata Pypłacz

Beata Pypłacz

 • Psycholog
 • Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień (nr. 336)
 • sekretarka medyczna

więcej

 • W Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od sierpnia 2007 r. – najpierw jako wolontariusz, a od sierpnia 2008 r. jako pracownik.
 • W 2008r. uczestniczyłam w Programie Rozwoju Osobistego (PRO) w Warszawie
 • W czerwcu 2009 r. ukończyłam Studium Umiejętności Psychologicznych
 • W grudniu 2009 r. ukończyłam Studium Psychoterapii Uzależnień
 • 02.06.2011 r. zdałam egzamin i uzyskałam Certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień

Obecnie w Zakładzie biorę udział w otwarciu zajęć w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień oraz w rozliczaniu prac terapeutycznych tegoż Oddziału.
Zajmuję się rozliczaniem prac w grupie wstępnej – edukacyjnej oraz grupie I-go stopnia.

A prywatnie- jestem mężatką, mam jedno dziecko i wnuka.
Uwielbiam pobyt nad morzem, zakochałam się w górach, lubię długie spacery, muzykę, dużo czytam i kocham ŻYCIE!Małgorzata Piotrowska

Małgorzata Bagińska

 • psycholog – seksuolog
 • Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

więcej

 • w 2011 r. odbyłam szkolenie „Asystent rodzinny – pedagog domowy z elementami mediacji rodzinnych” Polskiego Centrum Mediacji
 • w 2012 r. ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku psychologia; specjalizacja kliniczna oraz zdrowia i jakości życia
 • w 2012 r. ukończyłam Studium treningu psychologicznego „Szkoła Trenerów” w Pracowni Psychoedukacji i Terapii w Bielsku-Białej
 • w 2013 r. odbyłam staż kliniczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie
 • w 2014 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
 • od grudnia 2012 r. do kwietnia 2014 r. pracowałam w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego

Hobby:
Narciarstwo, muzyka od każdej strony (śpiew, taniec, gra na gitarze, koncerty, oraz zwyczajne słuchanie), piłka nożna, biżuteria.


Anna Atłasik

 • socjolog
 • psychoterapeuta
 • Ceryfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (certyfikat PARPA nr 1885)

więcej

W Zakładzie prowadzę psychoterapię indywidualną osób uzależnionych (alkohol, narkotyki, leki, hazard, zachowania seksoholiczne), współuzależnionych (rodzin osób uzależnionych) oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików /Dysfunkcyjnych Rodzin (DDA/DDDR)

Współprowadzę grupy DDA/DDDR oraz treningi rozwoju osobistego.

Obecnie jestem w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Dr J .Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Umiejętności terapeutyczne rozwijam również w ramach szkoleń i konferencji. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


Tomasz Ciupa

 • psycholog
 • psychoterapeuta  (całościowy czteroletni kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

więcej

 • w 2006 r. ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku filozofia
 • w 2015 r. ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS na kierunku psychologia w specjalności psychologia kliniczna

w Zakładzie współprowadzę grupę I-go stopnia dla osób uzależnionych oraz prowadzę psychoterapię indywidualną


Joanna Zdebel

 • pedagog
 • Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (certyfikat nr 621)

więcej

W Zakładzie pracowałam kilka lat do 2013 roku. Zajmowałam się psychoterapią osób uzależnionych,  współuzależnionych oraz DDA i DDDR . Po kilkuletniej przerwie wracam do pracy w Zespole.

Prywatnie jestem mężatką, mam córkę.

Śpiewam, wędruję,  zajmuję się ogrodem, uwielbiam podróże, morze i czas spędzany z najbliższymi. Nasz superwizor:


Leszek Sagadyn

Leszek Sagadyn

 • Superwizor Psychoterapii i Treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Psychoterapii Uzależnień

więcej


Pracuję obecnie we własnym Ośrodku-gabinecie. Zajmuję się psychoterapią dorosłych i młodzieży, pracuję z pacjentami z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami osobowości oraz z osobami uzależnionymi substancjonalnie i behawioralnie. Jestem psychologiem klinicznym , posiadam certyfikaty superwizora Psychoterapii i Treningu grupowego Polskiego.Tow. Psychologicznego oraz Psychoterapii Uzależnień . Staż pracy w Psychoterapii to ponad 30 lat.
Współpracuję ze Szkołą Psychoterapii Intra w W-wie. Prowadzę superwizje w placówkach Terapii Uzależnień , zdrowia psychicznego a także superwizuje instytucje związane z pomocą społeczną, pomagającymi w powrocie do dobrego funkcjonowania społecznego i zawodowego osobom po kryzysie psychicznym.Poznaj naszych lekarzy:Małgorzata Marta Dosiak

Małgorzata Marta Dosiak

 • lekarz specjalista z zakresu seksuologii i psychiatrii
 • Konsultant Wojewódzki w Zakresie Seksuologii

więcej

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1991r – ukończyłam studia medyczne na wydziale lekarskim w Katowicach
 • 1997r – zdałam egzamin specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii
 • 2012r – zdałam egzamin specjalizacyjny w dziedzinie seksuologii
 • Pracowałam na różnych stanowiskach w oddziałach psychiatrycznych ogólnych, poradniach zdrowia psychicznego, w klinice psychiatrii i psychoterapii.
 • Pracuję w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, w poradni seksuologicznej oraz praktykuję prywatnie w zakresie seksuologii i psychiatrii.
 • Ukończyłam szkolenia: Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie, Kurs Psychoterapeutyczny Podstawowy w Krakowie i Kurs Terapii Rodzin w Krakowie
 • Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia, służby zdrowia w Unii Europejskiej oraz coachingu.
 • Jestem biegłą sądową z zakresu psychiatrii i seksulogii
 • Pracuję jako coach – najchętniej w obszarze seksualności

W Zakładzie zajmuję się konsultacjami, leczeniem, edukacją, wsparciem terapeutycznym z zakresu seksuologii.

Czas wolny spędzam aktywnie: turystyka caravaningowa, sport – pływanie, narciarstwo, jazda na rowerze oraz tango argentyńskie.

Jestem w stałym, dającym dużo dobrej energii związku.
Monika Ukraińska

 • lekarz specjalista – psychiatra

więcej

 • Ukończyłam studia medyczne na wydziale lekarskim w Katowicach.
 • W 2011 r, otrzymałam prawo wykonywania zawodu. Aktualnie jestem w trakcie piątego roku specjalizacji z psychiatrii.
 • Pracuję w miejskim szpitalu psychiatrycznym oraz w poradniach zdrowia psychicznego.
 • W tutejszym zespole (od 2014 r.) zajmuję się diagnostyką, farmakoterapią, psychoedukacją.