Formy leczenia

Terapia dla osób uzależnionych

Terapia zawsze rozpoczyna się od spotkań indywidualnych z terapeutą. Po wstępnym etapie diagnozy, wspólnie z terapeutą ustala się formę korzystania z naszej oferty grupowej.

Dla osób uzależnionych proponujemy dwie formy terapii grupowej leczenia:

Ambulatorium (przychodnia):

Spotkania grupowe w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, uwzględniając możliwość pracy na zmiany.

Leczenie w trybie ambulatoryjnym składa się z następujących etapów :

Grupa „0” – edukacyjno – terapeutyczna (wiedza o uzależnieniu, jego mechanizmach, fazach choroby, podstawowe zasady trzeźwienia), cykl trwa 4 tygodnie;

Grupa „1” – rozliczenie destrukcji uzależnienia (wg. Przewodnika Samopoznania i Samopomocy) – cykl trwa ok. 4 miesiące;

Grupa „2” – zapobiegania nawrotom, trening radzenia sobie z trudnymi emocjami i Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich – cykl trwa ok. 4 miesiące;

Grupa „3” – „Zdrowienia , radości i sukcesu” – wg. autorskiego programu pracowników Zakładu, cykl trwa ok. 4 miesiące;

Grupa „4” – „Dalszego zdrowienia”, pogłębiona terapia problemów osobistych;

Każdy pacjent prowadzony jest przez indywidualnego terapeutę przez cały czas uczestniczenia w programie terapii.

Przez cały czas uczestniczenia w programie terapii grupowej, zapraszamy pacjentów na spotkania Społeczności Terapeutycznej. Są to krótkie spotkania całej społeczności pacjentów uzależnionych korzystających z naszej oferty zatytułowane „Mój trzeźwy tydzień”.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień:

Forma leczenia szpitalnego na oddziale OTWARTYM, bez możliwości noclegu!

Jest to sześciotygodniowy, intensywny i poszerzony program leczenia obejmujący edukację o chorobie oraz rozliczenie destrukcji uzależnienia. Terapia grupowa, objęta kontraktem terapeutycznym, w której spotkania odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach:

poniedziałek 10:00 – 15:00 (zajęcia obejmują spotkanie Społeczności Terapeutycznej)

wtorek, środa, czwartek  8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 13.30.

Pacjent w trakcie leczenia korzysta z terapii indywidualnej (osobisty terapeuta) oraz opieki medycznej (lekarz – specjalista psychiatra). W programie Oddziału Dziennego w dniach wolnych od spotkań grupowych realizowane są również zadania indywidualne w Zakładzie. Na czas leczenia w Dziennym Oddziale istnieje możliwość uzyskania L-4 od lekarza z Zakładu. Po zakończeniu leczenia w Dziennym Oddziale dalsza terapia odbywa się w trybie ambulatoryjnym.

Osobom uzależnionym proponujemy także:

Terapię indywidualną – spotkania z terapeutą prowadzącym przez cały okres leczenia w zależności od potrzeb osoby leczącej się i ustaleń zawartych w kontrakcie.

Porady lekarza – psychiatry – możliwość bardziej szczegółowej diagnozy i wsparcie farmakologiczne (jeśli konieczne).

Obozy terapeutyczne – tygodniowe wyjazdy grupowe dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym obejmujące intensywną pracę nad sobą.

W naszym Zakładzie prowadzimy również terapię w następujących grupach:

  • Grupa rozwojowa dla uzależnionych kobiet
  • Grupa rozwojowa dla osób nałogowo grających hazardowo
  • Grupy terapeutyczne i rozwojowe dla osób uzależnionych od zachowań seksualnych

Wsparcie prawne – darmowe porady prawnika dla osób korzystających z terapii w Zakładzie.

Doradztwo finansowe – darmowe porady doradcy finansowego dla osób korzystających z terapii w Zakładzie.

Doradztwo seksuologiczne – spotkania z lekarzem – specjalistą seksuologiem lub psychologiem – seksuologiem klinicznym dla osób korzystających z terapii w Zakładzie.

Porady specjalisty ds. Przeciwdziałania Przemocy – darmowe porady dla osób korzystających z terapii w Zakładzie.

Warsztaty rozwojowe – dodatkowa praca tematyczna mająca na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami (złość, stres, poczucie winy, etc.) lub ucząca nowych umiejętności (warszaty terapii zajęciowej – filcowanie, malowanie bombek i pisanek, etc).

Wczasy terapeutyczne – możliwość wypoczynku w zacisznym zakątku Beskidu Niskiego, w bezpiecznych, trzeźwych warunkach i doborowym gronie.

Terapia dla osób współuzależnionych

Dla osób współuzależnionych proponujemy :

Terapia grupowa dla rodzin składa się z następujących etapów:

Grupa psychoedukacyjna – objęta kontraktem terapeutycznym, jej cykl składa się z 14 spotkań odbywających się  raz w tygodniu;

Grupa terapeutyczna I-wszego stopnia (umiejętności społecznych) – objęta kontraktem terapeutycznym, cykl trwa ok.10 miesięcy, spotkania odbywają się raz w tygodniu;

Grupa terapeutyczna II-giego stopnia (terapia pogłębiona) – objęta kontraktem terapeutycznym, okres uczestnictwa w tej grupie zależy od indywidualnych potrzeb, spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu;

Społeczność Rodzin – spotkanie pacjentów wszystkich poziomów terapii, zajęcia w każdy ostatni wtorek miesiąca.

Terapia indywidualna – spotkania z terapeutą prowadzącym przez cały okres leczenia w zależności od potrzeb osoby leczącej się.

Obozy terapeutyczne – trzydniowe wyjazdy grupowe polegające na tematycznej, zintensyfikowanej pracy terapeutycznej.

Porady lekarza – psychiatry – możliwość bardziej szczegółowej diagnozy i wsparcie farmakologiczne (jeśli konieczne).

Wsparcie prawne – darmowe porady prawnika dla osób korzystających z terapii w Zakładzie.

Doradztwo finansowe – darmowe porady doradcy finansowego dla osób korzystających z terapii w Zakładzie.

Doradztwo seksuologiczne – spotkania z lekarzem – specjalistą seksuologiem lub psychologiem – seksuologiem klinicznym dla osób korzystających z terapii w Zakładzie.

Porady specjalisty ds. Przeciwdziałania Przemocy – darmowe porady dla osób korzystających z terapii w Zakładzie.

Warsztaty rozwojowe – dodatkowa praca tematyczna mająca na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami (złość, stres, poczucie winy, etc.) lub ucząca nowych umiejętności (warszaty terapii zajęciowej – filcowanie, malowanie bombek i pisanek, etc).

Wczasy terapeutyczne – możliwość wypoczynku w zacisznym zakątku Beskidu Niskiego, w bezpiecznych, trzeźwych warunkach i doborowym gronie.

Terapia dorosłych dzieci alkoholików i dorosłych dzieci dysfunkcyjnych rodzin

Terapia osób z syndromem DDA/DDDR podzielona jest na dwa etapy: terapię w ramach grupy edukacyjnej oraz pogłębionej.
Całemu cyklowi towarzyszą spotkania indywidualne ze swoim osobistym terapeutą.

Celem grupy edukacyjnej jest pokazanie sobie oraz grupie swoich zachowań w kontekście swojego dzieciństwa spędzonego w dysfunkcyjnej rodzinie. Zajęcia te odbywają się w Zakładzie raz w tygodniu.

Celem uczestnictwa w terapii pogłębionej jest pozostawienie za sobą dzieciństwa i skupienie się w pełni na swoim aktualnym, dorosłym życiu. Oferujemy odbycie tego etapu terapii w trzech formach do wyboru:

  • na grupach weekendowych raz w miesiącu,
  • w formie dwóch, 6-dniowych obozów terapeutycznych, dwa razy w roku.

Dodatkowe formy pomocy i terapii:

Porady lekarza – psychiatry – możliwość bardziej szczegółowej diagnozy i wsparcie farmakologiczne (jeśli konieczne).

Wsparcie prawne – darmowe porady prawnika dla osób korzystających z terapii w Zakładzie.

Doradztwo finansowe – darmowe porady doradcy finansowego dla osób korzystających z terapii w Zakładzie.

Doradztwo seksuologiczne – spotkania z lekarzem – specjalistą seksuologiem lub psychologiem – seksuologiem klinicznym dla osób korzystających z terapii w Zakładzie.

Porady specjalisty ds. Przeciwdziałania Przemocy – darmowe porady dla osób korzystających z terapii w Zakładzie.

Warsztaty rozwojowe – dodatkowa praca tematyczna mająca na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami (złość, stres, poczucie winy, etc.) lub ucząca nowych umiejętności (warszaty terapii zajęciowej – filcowanie, malowanie bombek i pisanek, etc).

Wczasy terapeutyczne – możliwość wypoczynku w zacisznym zakątku Beskidu Niskiego, w bezpiecznych, trzeźwych warunkach i doborowym gronie.