Aktualności

nasze bieżące aktualności

Łobóz terapeutyczny dla niełozartych – zaproszynie, te!

Kategorie: Aktualności,Grupy,Obozy,Wydarzenia

Łobóz dlo niełożartych

Płone, 12 -18.09.2015r.

Jak mosz chynć cosik ze sobą robić, coby dalyj nie chloć, nie ćpać, to możesz się karnonć na łobóz. Tam bydymy Cie szterować, cobyś wiencyj wiedzioł i poradził.

Jak mosz 300 zeta i chynć, to się zapisz u dziołchów w sekretariacie. Pamientej, cobyś się spytoł Twojego łosobistego terapełty. Musisz być po łoddziele, abo po pierwej grupie. Jak bydziesz chcioł, to mogymy Ci dać L-4.

Spotkomy się 7.09. o godz. 18:30 coby łobgodać co i jak, i wto z kim jedzie.

Gorole tyż bierymy. My som wolni łod przesądów.

Czekomy na Wasze zgłoszynia!

Lech i reszta naszyj bandy