Aktualności

nasze bieżące aktualności

Odważyli się zmieniać swoje życie

Kategorie: DDA i DDDR

Odważyli się zmieniać swoje życie. Jakieś 2 lata temu przekroczyli bramę tutejszego Zakładu. Nie było w nich zgody na bylejakość. Chcieli wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Rozpoczęli wtedy swoją terapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików lub Dorosłych Dzieci Dysfunkcyjnych Rodzin. Najpierw przebrnęli przez 2- miesięczną grupę początkową. Później od września 2009r. uczęszczali przez 1 weekend w miesiącu na terapię pogłębioną DDA i DDDR. 5-6 czerwca 2010r. był ostatnim treningiem tegoż rocznego cyklu. Ukończyło ich tylu, ilu zaczęło. Dokonali znaczących zmian w swojej świadomości i swoim życiu. Nie było dla nich przeszkód /dojeżdżanie np. z Radomia na zajęcia do Siemianowic Śląskich/. Miarą ich przemian jest fakt, że odważnie, świadomie, zgodzili się na zaprezentowanie swoich wizerunków na pamiątkowej, końcowej fotografii. W załączeniu kilka ostatnich prac terapeutycznych grupy – list do rodziców, fragmenty kredowego przekazu dla świata zostawionego na chodniku Zakładu.

Trening prowadzili Lech Cierpioł i Anna Maria Orawska

P.s. 3 dni później, 09.06.2010r. Anna Maria zdała egzamin i została certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień.