Aktualności

nasze bieżące aktualności

Osoby uzależnione od seksu – prośba

Kategorie: Aktualności,Grupa dla seksoholików,Grupa IV stopnia,Grupy,Wydarzenia

Wszyscy uzależnieni od seksu !!!

W dniu 8 grudnia 2016r.
Magda Smaś – Myszczyszyn będzie przeprowadzała badania do swojej pracy doktorskiej.
Początek 17:30
Planowane zakończenie 19:30
Proszę wszystkich z „0”, I, II, III, IV o przybycie na ten termin.
Każdy otrzyma informacje dotyczące swojej diagnozy i obszarów pracy w terapii.

Z A P R A S Z A M !!!

Lech.

Poniżej opis badań:

Zapraszamy do udziału w badaniu diagnostycznym pt. „Psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń hiperseksualnych”. Badanie ma na celu zbadanie przyczyn psychospołecznych leżących u podłoża zaburzeń hiperseksualnych. Obecnie między specjalistami toczą się dyskusje dotyczące tego, czy od seksu można się uzależnić oraz jaka jest natura utraty kontroli nad zachowaniami seksualnymi? Badanie ma za zadanie znaleźć odpowiedź na pytanie o podłoże i przyczyny utraty kontroli nad zachowaniami seksualnymi oraz wskazać kierunki leczenia w zależności od rodzaju diagnozy.

Kto może wziąć udział w badaniu klinicznym?

Mężczyźni powyżej 18 roku życia, którzy mają poczucie utraty kontroli nad zachowaniami seksualnymi. Kryterium wyłączenia z badania to choroba afektywna dwubiegunowa.

Jakie są korzyści z udziału w badaniu klinicznym?

Dowiedzenie się więcej na temat podłoża utraty kontroli nad swoimi zachowaniami seksualnymi. Diagnostyka seksuologiczna w tym zakresie.
Pacjenci po zakończeniu badania otrzymują informacje dotyczącej swojej diagnozy i obszarów pracy w terapii. Informacje te mogą być pomocne dla terapeuty prowadzącego, jeśli pacjent zdecyduje się przekazać je terapeucie. Informacje te pomogą terapeucie dobrać metody, które znacząco mogą wpłynąć na skuteczność terapii.

Jakie są obowiązki uczestnika badania klinicznego?

Świadoma zgoda na badanie i udział w wywiadzie seksuologicznym oraz samodzielne wypełnienie testów typu papier-ołówek

Kto nadzoruje prowadzenie badania klinicznego?

dr hab. n. med. Michał Lew Starowicz

Kto prowadzi badanie kliniczne?

Badanie jest prowadzone w ramach pracy doktorskiej mgr Magdaleny Smaś-Myszczyszyn w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pod kierunkiem dr hab. n. med. Michała Lew-Starowicza.

Czy i kiedy można się wycofać z badania klinicznego?

Uczestnik badania klinicznego może w każdej chwili wycofać się z udziału w badaniu klinicznym bez poniesienia jakichkolwiek konsekwencji oraz podawania przyczyny

Płatności w badaniu klinicznym?

Udział w badaniu klinicznym dla pacjenta jest bezpłatny. Jak również zgodnie z polskim prawem i Dobrą Praktyką Kliniczną uczestnicy badań klinicznych nie otrzymują wynagrodzenia za udział w badaniu.

Zgłoszenia do badania oraz kontakt z osobą badającą dla pacjentów:

Magdalena Smaś-Myszczyszyn, e-mail: hiperseksualnosc@gmail.com