Relacja z XV Zjazdu DDA/DDDR w Żabnicy – Płone – Władek