Kronika wydarzeń na Treningu dla absolwentów terapii DDA/DDDR w Żabnicy -Płonem 13-19 czerwca 2015r. – Marek, Basia, Jacek