Praca na grupę – moje ostatnie spotkanie. „Projekt JA” – Tęcza