Spotkanie międzyobozowe terapii pogłębionej DDA/DDDR – Krzysztof