Sprawozdanie (liryczne!) z treningu dla abolwentów terapii DDA/DDDR – czerwiec 2015 – Monika