Sprawozdanie z XII Zjazdu DD w Żabnicy Płonem 2016 – „Starożytna Grecja” – Władek