Jak to szukający wsparcia sami wsparciem się stali – Władek