Aktualności

nasze bieżące aktualności

Warsztat – „Poczucie własnej wartości – mój przyjaciel czy wróg?!” 2017 – zaproszenie

Kategorie: Aktualności,DDA i DDDR,Grupy,Treningi,Współuzależnienie

Poczucie własnej wartości

Mój przyjaciel czy wróg?!

Zapraszamy na warsztat terapeutyczny dotyczący poczucia własnej wartości, umiejętności, kompetencji i zaufania do siebie.

Warsztat jest skierowany do pacjentów tutejszego Zakładu, którzy korzystają z terapii dla osób uzależnionych / warunkiem uczestnictwa jest kończenie grupy I stopnia lub Oddziału Dziennego/,pacjentów współuzależnionych, a także Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci Dysfunkcyjnych Rodzin.

Warsztat obejmuje dwie (tworzące całość) sobotnie sesje terapeutyczne.

Terminy: sobota 28.10.2017r., godz. 9.00 – 15.00, 

sobota 18.11.2017r., godz. 9.00 – 15.00.

Wszelkie informacje oraz zapisy w Sekretariacie Zakładu, po wcześniejszym uzyskaniu zgody swojego terapeuty indywidualnego.

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatem prosimy o potwierdzenie telefoniczne lub osobiste w sekretariacie Zakładu swojego udziału w treningu do dnia 20.10.2017r. Brak potwierdzenia będzie jednoznaczny z skreśleniem z listy uczestników.

Zapraszamy!

Kasia i Edyta