Ogłoszenia

Data
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułOperacje/załączniki
09.10.
2019r.
23.10.2019r. Zarządzenie Dyrektora
w/s ogłoszenia konkursu
na stanowisko Zastepcy Dyrektora SPZTUiW
Treść zarządzenia
Załącznik nr 1
10.09.
2019r.
23.09
2019
Zarządzenie Dyrektora
w/s ogłoszenia konkursu
na stanowisko Zastepcy Dyrektora SPZTUiW
Treść zarządzenia

Załącznik nr 1
20.08.2019r.N/DZarządzenie Dyrektora
w/s powołania Komisji Konkursowej
na stanowisko Zastepcy Dyrektora SPZTUiW
Treść
zarządzenia
27.06.
2019r.
N/DWynik postępowania
przetargowego
„Rozbudowa i przebudowa budynku SPZTUiW w
Siemianowicach Śląskich
Informacja o wyniku postępowania
29.05.
2019r.
Informacja z otwarcia
ofert
Informacja z otwarcia ofert oraz
oświadczenie o przynależności/braku
przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (PDF) (wer. edytowalna).
13.05.
2019r.
29.05.
2019r
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU
TERAPII UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
W SIEMIANOWICACH
ŚLĄSKICH
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
Ostatnio modyfikowano: 09.10.2019r. , 15:12
Przez: Krzysztof Pastuszka